Regresjonsterapi har på mange måter mye til felles med Reisen, men vi arbeider på en annen måte, men hensikten er den samme. I de fleste tilfelle går vi til tidligere liv, men det kan også være hendelser fra nåværende liv som kommer opp. Man behøver ikke tro på tidligere liv for at det skal fungere.

Hva er regresjonsterapi?
Regresjonsterapi tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten. Disse kan virke forstyrrende på vårt mentale, følelsesmessige og psykiske velvære. Et enkelt eksempel er en fobi. Et mer komplekst eksempel er posttraumatisk stress etter en livstruende situasjon. Slike opplevelser kan stamme fra barndommen, tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som et tidligere liv.

Tidligere liv, nåværende problemer
Du vil bli overrasket over å se at mange tidligere liv har bidratt til å forme det mennesket du er i dag. I hver og én av oss ligger det lagret hendelser og minner fra tidligere liv. Disse kan gi seg psykiske og fysiske utslag. Migrene eller kroniske ryggsmerter kan fortelle noe om en ulykke eller skade i et tidligere liv. Kronisk sår hals kan stamme fra kvelning, hengning eller drukning. Når sjelen kommer tilbake til livet gang på gang, blir disse traumatiske minnene aktivert igjen. Ofte gir de liten mening ut fra det livet vi lever nå, og hindrer oss i å leve harmonisk. Regresjonsterapien kan gi ny innsikt og indre ro.

Hvordan kan regresjonsterapi hjelpe?
I regresjonsterapien arbeider vi med de fysiske, psykologiske og åndelige minnene som ligger til grunn for våre nåværende problemer, men også ofte uforklarlige lengsler og dragninger. På en trygg og strukturert måte får du svar på mange spørsmål og kan fortsette videre med større energi og livslyst.

Regresjonsterapi kan virke effektivt på plager som stadig dukker opp igjen, og som ikke ser ut til å forsvinne med andre terapeutiske metoder. Dette kan være tvangstanker, fobier, mareritt, seksuelle problemer, angst, panikkanfall, sinne, depresjon, mangel på mening i livet, og problemer ved store overganger som skilsmisse og dødsfall. Man kan også bære på en lengsel etter noe åndelig, eller etter evner og krefter som man begynner å få kontakt med. Et tilbakeblikk kan fortelle noe om hvorfor man stenger av for dette i dag.

Hva foregår under regresjonsterapien?
Terapien innledes med en kartlegging av hvordan du har hatt det frem til nå – barndom, familie, oppvekst, eventuelle traumer, sykdommer og hendelser som har påvirket deg på en eller annen måte. Vi ser etter mønstre og problemer som kan ha sin rot i tidligere liv, og som gjentar seg i ditt nåværende liv.

Selve regresjonen varer i ca halvannen time. Vi avdekker gradvis kilden til problemet på en trygg og naturlig måte, uten bruk av hypnose. Etter en gjennomgang av selve livet fortsetter vi arbeidet på et høyt åndelig plan, der du får møte igjen menneskene du hadde med å gjøre i det tidligere livet. Målet her er forståelse, forsoning og tilgivelse for å kunne gi slipp på gamle bindinger og gå videre.

Ved traumatiske hendelser i det tidligere livet kan vi bruke ulike former for kroppsterapi og la kroppen få gjøre det den ikke fikk gjort – ”løpe” fra en overgriper, ”rive” seg løs osv., slik at fastfrosset energi igjen kan strømme fritt i kroppen.

Utdanningen til regresjonsterapeut har jeg fått ved Past Life Regression Academy, England.

Foreningen for sertifiserte regresjonsterapeuter i Norge vil bli etablert våren 2006. Medlemmene har minimum ett års omfattende regresjonsutdanning etter opplegg godkjent av European Academy of Regression Therapy, EARTh.

Linker:
Foreningen for sertifiserte regresjonsterapeuter www.sertn.no (fra 2006)

Past Life Regression Academy
V/Andy Tomlinson:
http://www.regressionacademy.com

European Academy of Regression Therapy:
www.earth-network.org

E-post:
unnihelen@sornes.no

Telefon:
64 95 10 21
95 13 04 65

Adresse:
Måneveien 20, 1540 Vestby (mandag, tirsdag og onsdag)

Unity, Møllergata 23, Oslo (torsdag og fredag)

***

Tilsammen beregnes tiden til ca 2 1/2 time. Pris: kr 1200,-.