Reconnective Healing®
Reconnective Healing® er ofte en livsforandrende opplevelse hvor helt nye frekvenser får lov til å helbrede kropp, sinn og ånd. Reconnective Healing® er helt forskjellig fra Reiki, Johrei, Jin Shin, QiGong eller Prana Healing. Reconnective Healing® går utenpå alle andre healingteknikker som du måtte ha hørt om.

”Hvis du er heldig, vil healingen komme i en form som du forventer. Hvis du er ekstra heldig, vil den komme i en form du aldri kunne drømme om – i en form som Universet har valgt spesielt for deg” – Eric Pearl.

Disse høyst følbare energiene settes i gang av din Reconnective Healing®-utøver når sesjonen begynner, og vil fortsette lenge etter at sesjonen(e) er avsluttet. Du vil være forandret for alltid, fordi du nå fungerer på en høyere frekvens enn før.

Personal Reconnection™
Opprinnelig var meridianlinjene (noen ganger kalt akupunkturlinjene) i kroppen vår forbundet med gridlinjene som omslutter planeten og krysser hverandre på velkjente kraftsteder som Machu Picchu og Sedona. Disse gridlinjene var designet for å fortsette ut og knytte oss til en enda større grid som forbinder oss med hele Universet.
Hver enkelt kropp har sitt eget sett av energilinjer og punkter, men lite er igjen av hva det en gang var. Disse linjene fortsetter å tjene som vår forbindelse til Universet ved å forenkle vår kommunikasjon av informasjon og energi mellom stort og smått, makrokosmos og mikrokosmos, Universet og menneskeheten.
En gang i tiden ble disse forbindelseslinjene brutt, og vi mistet vår helhetlige forbindelse med Universet som forårsaker en forsinkelse av vår tidligere raske utviklingshastighet.

The Reconnection™ bringer inn ”nye” axiatonale linjer som gjenoppretter denne forbindelsen og dermed knytter oss til et mer kraftfullt og utviklet nivå enn før. Disse linjene er en del av et tidløst nettverk av intelligens, et parallelldimensjonalt system med de mest grunnleggende energiene for fornyelsesfunksjonene i menneskekroppen.

ERIK PEARL er anerkjent som ”instrumentet” som blir brukt for å introdusere Reconnective Healing® til verden. Eric hadde drevet en meget suksessfull kiropraktisk klinikk i 12 år da pasientene hans en dag i 1993 begynte å se engler og rapportere mirakuløse helbredelser fra mange forskjellige ”tilstander” som kreft, medfødte misdannelser, cerebral parese og AIDS-relaterte sykdommer.

Erics arbeid har skapt en enorm interesse fra forskere og lever over hele verden. Han har deltatt i utallige radio- og TV-programmer, og hans arbeid har blitt dokumentert i seks bøker, inkludert hans egen bestseller (”The Reconnection®. Heal Others, Heal Yourself” (på norsk: ”Vekk din indre healer”).

Eric underviser over hele verden og aktiverer menneskers innebygde helbredende evner, og autoriserer tusenvis av utøvere av denne meget suksessfulle formen for healing.

FOR DIN TRYGGHET
Etter at Reconnective Healing ® nå er vel etablert, kan man støte på enkeltpersoner og grupper som hevder at de har en personlig eller profesjonell tilknytning til The Reconnection™ og Eric Pearl, mens dette i virkeligheten ikke er tilfellet. For tiden finnes det ingen andre instruktører enn Eric Pearl. Bare de som han har lært opp og godkjent, har tillatelse til å utføre ”The Reconnection™ og Reconnective Healing ®.

FORBEHOLD
Eric Pearl og alle som er knyttet til dette arbeidet, herunder, men ikke begrenset til, The Reconnection™ og Reconnective Healing ®, fremsetter ingen påstander, løfter eller garantier, og stiller verken diagnoser eller behandler spesifikke lidelser eller problemer, Du er selv ansvarlig for å sørge for din egen medisinske behandling og pleie, og å fortsette med den.

ANBEFALING
Det anbefales at du mottar Reconnective Healing ® 1-3 ganger før du mottar din personlige Reconnection™. Snakk med din Reconnective Healing™-utøver for mer informasjon.

For å finne ut mer om The Reconnection™ og dens historie og opprinnelse, snakk med din Reconnective Healing®-utøver, kjøp Erics bok eller besøk internettsiden www.thereconnection.com (eller www.thereconnection.no).

Unni Helen Sørnes

Autorisert utøver

Tlf 951 30 465

Pris: 
Reconnective Healing kr 600,-
Personal Reconnection EUR 333,-.