Brandon Bays er kanskje den mest dynamiske og innovative læreren på området kropp-sjel-helbredelse i dag.

The Journey er nå internasjonalt anerkjent som en av de mest kraftfulle helbredelses-prosessene som er tilgjengelig.

Løs opp og helbred gamle følelsesmessige sår som begrenser ditt reelle potensial.

Gå til roten av selvødeleggende væremåter - rens dem ut.

Lær praktiske måter å oppnå reell frihet på I alle aspekter av livet.

Helbred celleminner som kan forårsake fysiske blokkeringer og sykdom.

Begynn og lev livet som et sant uttrykk for hvem du virkelig er.


OM PROSESSEN

Har du noen problemer i livet ditt?
Skulle du ønske du kunne få løst opp i dine blokkeringer?
Sitter du fast i et mønster?
Har du liten selvtillit?
Kjenner du angst, smerte, sorg?
Bærer du på et undertrykt sinne?
Kjenner du deg mindreverdig?
Ydmykelser, skuffelser, følelsen av aldri å ha levet, følelsen
av ikke å bli sett, selvbebreidelse, skam – gjelder dette deg?

Alt dette er følelser vi bærer på. Følelsene er lagret i cellene. Vi undertrykker dem, neglisjerer dem, skyver dem vekk. Kroppen kamuflerer dem og gir oss signaler i form av smerter eller fysisk eller psykisk sykdom.

Det er akseptert og anerkjent at følelsene blir sittende igjen i kroppen etter opplevelser vi har hatt. Vi bærer følelsene med oss i kroppen etter en vanskelig barndom og oppvekst eller et liv som voksen der vi har møtt mye motgang. Opplevelser vi har hatt, blir vi ikke kvitt. De er ute av sinnet, men ikke ute av kroppen, for den husker og den vet.

Har du prøvd mye, men ikke fått løst problemene dine? Hva kan vi gjøre?

Selvhelbredelse
REISEN er en indre reise, inn i dine egne følelser og inn i dine egne minner. Det er en metode for selvhelbredelse. Metoden er en opplevelse i seg selv, den er svært effektiv, og den virker.

Mange undrer om de selv kan få det til, og mange våger ikke å gå inn i sine egne ting.

Alle kan få det til, og det er ikke skummelt å gå inn i sine egne ting. Det er du selv som har kontrollen, og det er du selv som styrer. Du åpner kun opp for det som du selv er rede til å åpne opp for.

Reisen er en enkel teknikk som hjelper deg til å:

skrelle bort årevis med følelsesmessige og fysiske blokkeringer
komme i kontakt med ditt indre geni
få tak i den uendelige gleden i deg
bli fullstendig fri.

Uansett hvilket utgangspunkt du har og hvilket område du ønsker forandring på, kan Reisen gi deg utbytte. Den er for alle. Det handler om å få tilgang til de uendelige ressursene vi har i vårt indre.

Reisen er antakelig den eneste healing-metoden hvor vi arbeider direkte med vår egen "Kilde". Det aller viktigste under prosessen, er å få kontakt med Kilden. Denne kontakten gir deg en bedre forståelse av hvem du er og hva du er. Kilden tar vi også med oss tilbake ut i hverdagen.

Dette er din egen reiseprosess, og det er den indre delen av deg – vi kan kalle det underbevisstheten, eller, om vi vil, sjelen – som bestemmer hva vi skal jobbe med. Reisen handler om selvhelbredelse med terapeuten kun som en guide for deg.

Reiseprosessen går direkte til årsaken for våre vanskeligheter og er veldig effektiv. Det er spennende å finne tilbake til gamle hendelser som vi i mange tilfelle hadde glemt, enten fordi de hendte for så lenge siden, eller fordi man har fortrengt dem. Ofte er det hendelser fra tidlig barndom som har satt seg fast. Fortrengte følelser fra hendelser i barndommen er oftest årsaken til vanskeligheter man har som voksen. Med Reisen finner vi tilbake til slike hendelser og løser opp i fortrengte følelser forbundet med dem.


Unni Helen Sørnes og Brandon Bays

Bakgrunnen for prosessen
Brandon Bays er opphavsperson til denne prosessen. Reiseprosessen ble utviklet av henne etter at hun greide å helbrede seg selv for en fotballstor svulst i magen i løpet av 6 uker. De metodene hun brukte for å helbrede seg selv, videreutviklet og systematiserte hun til det Reisen er blitt til i dag.

I boken hun skrev, The Journey, (på norsk ”Reisen”, utgitt av Hilt & Hansteen) forteller hun sin egen historie. Det er å anbefale å lese denne boken. Den er meget lettlest og engasjerende, og hun forteller en meget sterk historie. Boken er utgitt i mange land, og mange som leser den, fengsles umiddelbart og føler sterkt sannheten i det hun skriver. Ved lesing av boken kjenner mange en sterk lengsel etter selv å bli fri, og ønsker å prøve denne metoden og kanskje lære den.

Brandon har jobbet med mind/body-helbredelse i over 20 år, og har lang erfaring med forskjellige helbredelsesteknikker. Denne nye metoden Reisen ble utviklet ved å ta i bruk det hun mente var det beste ved forskjellige teknikker og sette det sammen til det hun mener er den mest effektive helbredelsesprosessen vi kjenner til!

I denne boken finner du også oppskriften på hvordan du kan bruke dette selv. Brandon skrev boken for å dele metoden med andre. Til å begynne med vil jeg likevel anbefale å gjøre prosessen med en som er utdannet hos Brandon Bays for å ha et bedre utgangspunkt for egne forsøk. Etter hvert kan du ha godt utbytte av å gjøre den med en annen partner.

Celleminner
Brandon Bays referer blant annet til dr. Deepak Chopra (kjent indisk-amerikansk lege) som har skrevet mange bøker om helse og åndelig utvikling. Han forklarer at minnene fra våre opplevelser lagres i cellene når vi opplever noe som berører oss følelsesmessig sterkt. Chopra forklarer at alle cellene i kroppen fornyer seg ganske raskt. De nye cellene som dannes burde man derfor vente var friske, men når vi får kroniske sykdommer og lidelser, skyldes det, slik Chopra forklarer det, at fantomminner i cellene overføres fra de gamle cellene til de nye cellene, idet de dør.

Brandon Bays forklarer at vi får tilgang til disse lagrede minnene og de følelsene som ligger til grunn for dem gjennom denne prosessen. Vi får dermed løst opp i disse følelsene og kvittet oss med dem en gang for alle. For å kunne bli helbredet både fysisk og psykisk er det viktig å tømme cellene for minnene. Det skjer gjennom denne prosessen.

Storheten i oss selv
Reisen hjelper deg til å erkjenne storheten i deg selv. Helheten er allerede inne i oss. Det er en helbredelsesreise du kan gi deg selv i gave.
Reisen er IKKE laget for å ta deg vekk fra det helbredelses- eller helseprogram du allerede deltar i – hverken skolemedisinske eller alternative metoder. Det er helt omvendt: Den er ment å utvide og støtte opp under din egen valgte prosess og utvikling. Det er ingen garanti når det gjelder å bli frisk, og det er så mange veier til helbredelse og helse som det er mennesker. Det er å håpe at The Journey-materialet vil inspirere og støtte deg på den veien du velger.

Må den reisen du har valgt, bli fylt med gleden av selverkjennelse og helhet.

Prosessen tar i gjennomsnitt ca 3 timer. Pris: kr 1.500,-.