LIVET MELLOM LIVENE - ÅNDELIG REGRESJON

(Michael Newtons teknikk – forfatter av bl.a. boken ”Sjelereiser”)

 

Den mest spesielle regresjonsopplevelsen er kanskje det å gå tilbake til mellomlivsfasen, der hvor sjelen din oppholder seg mellom inkarnasjonene. Michael Newton utviklet denne metoden og beskriver den i ”Sjelereiser”.

 

Det kan synes rart at det går an bevisst å oppleve hvordan det er å være på den andre siden. Likevel er erfaringen at det lar seg gjøre. Gjennom mange ulike metoder er vi i vår tid blitt gitt mange muligheter til selvutvikling. Flere og flere mennesker forstår hvilke åndelige vesener vi er. En livet-mellom-livene-reise utvider ytterligere din forståelse av deg selv som sjel.

 

Vi bruker dyp hypnose til LML. En dyp hypnose er en dyp, avslappet tilstand der sinnet ditt er ytterst våkent og fokusert på den indre opplevelsen. Vi bruker lang tid på å få deg inn i denne tilstanden som oppleves svært behagelig. Vi tar utgangspunkt i et tidligere liv, du guides gjennom det livet og til dødsøyeblikket og deretter på ferden videre. Det er ingen LML-opplevelser som er like. Akkurat som vi er ulike som mennesker og opplever forskjellige liv, vil en LML-reise også være ulik en annens. De fleste opplever å bli ”renset” for energier fra det livet du nettopp forlot, å treffe åndelige veiledere, sjelevenner, sjelegrupper og høyerestående sjeler som De Eldre. Det hører også med til opplevelsen at du velger det neste livet ditt og forberedelsene til det. Denne ferden gir ofte bedre innsikt i relasjoner i dette livet, oppgaven vår her denne gangen, hva vi har planlagt for dette livet og hvem vi har planlagt det sammen med.

 

Før du kommer til en LML-reise, er det nødvendig at vi har hatt en innledende regresjon med hypnose. Før du kommer til denne regresjonen, vil du få tilsendt en CD med avspenning for selvhypnose. Med den kan du venne deg til å slappe av til lyden av stemmen min. Jo oftere du får hørt på den, jo lettere vil du kunne komme dypt ned i en avslappet tilstand når du kommer til meg.

 

Hele denne opplevelsen tar i gjennomsnitt 4 timer. 

Prisen for LML-reisen er kr 2000,-.